Momenteel

demobordje

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sicco: “Ik begrijp het wel … Wanneer je iets nieuws moet gaan opbouwen en alle mensen als gelijken moet aanvaarden, niet alleen maar met de lippen, maar echt… Als mooie woorden niet meer genoeg zijn, als je er moet zijn en moet optreden … dan moet de mens erkennen dat zijn hoofd vaak leeg is, omdat er geen hersens in zitten, maar theorieën, gewoonten, vooroordelen, woorden. En die leegte maakt bang en dat maakt die mensen misschien triest.”

Uit: Mansholt. Schrijver: Tjeerd Bischoff (2014)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cliche’s in de Tweede Kamer

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[20 aug 2015]

Vanavond mag Uw Communicatiemakelaar mee op het schip van wethouder Ivens tijdens Sail. Hieronder haar bedankbrief:

Geachte meneer Ivens, beste Laurens,

Hartelijk dank voor de uitnodiging vanavond tijdens Sail op uw schip met “Amsterdammers die met elkaar, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid de stad maken tot wat zij is.” U kent ze dus: Buurtbalie, Geef om de Jan Eef, Coop Midwest, Tugela85, Noorderparktrust, Huizen van de wijk, Lucas Community – Amsterdammers die alle hoekjes van hun wijken bereiken en betrekken bij het verbeteren van zorg, werkgelegenheid, duurzaamheid, bestrijden van armoede en tweedeling. In Oost trekken bewoners, wijkondernemers, ambtenaren en lokaal politiek bestuur hierin al jaren samen op. Afgelopen week bogen we ons dan ook gebroederlijk over uw en wethouder Choho’s Nota Werkwijze bij Maatschappelijk Initiatief. Ik zocht de visie achter termen als faciliterenambitie maatwerkbreed ingebed… maar ik vond slechts leegte en zag de energie de buurten uitstromen. Hoezeer ik uitnodigingen als die voor vanavond ook waardeer, maatschappelijk initiatiefnemers kunnen niet werken met alleen een glas champagne in de maag. En onze mensen in de wijken kunnen niet leven van onze verhalen over het vuurwerk.

Meneer Ivens, ziet u de meerwaarde van maatschappelijke initiatieven om problemen die ons allen aangaan aan te pakken? Wees dan echt ambitieus. Ontwikkel een stadsbreed beleid voor de wijken, durf maatschappelijk aan te besteden, verleg meer financiën naar lokale ogen en oren, haal een streep door contraproductieve wetgeving, erken ons als waardevolle leeromgeving. Anders vaart ons schip vanavond misschien onverhoopt het IJ uit, met “Amsterdammers die met elkaar, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid de stad achterlaten terwijl zij echt wat had kunnen zijn.”

Karien van Assendelft

Culturele Wijkonderneming Tugela85

Brief aan Laurens_KarienVanAssendelft

extendedBestuurOost_Tugela85

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>