Gratis scripts!

 SCRIPTS VOOR EEN BESTUURDER IN HET NAUW

Uw Communicatiemakelaar realiseert zich dat het niet altijd een gezellige boel is om politiek bestuurder te zijn, zeker niet met alle asocial media en dat soort gesteggel. Dus vanaf nu een serie SCRIPTS voor BESTUURDERS IN HET NAUW.

Deze scripts zijn vrij te gebruiken; Uw Communicatiemakelaar vervult op deze wijze graag haar burgelijke plicht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCRIPT 5 – Hoe een man de paniek in te managen

Eric was de meest analyserende analist die we hadden maar hij is een beetje weggeconcurreerd door Henk. Het was eigenlijk wel, wat er gebeurd is, Henk heeft de nalatenschap van Eric gekilld en toen is ie min of meer aan de kant gezet en z’n pensioen is toen eigenlijk uit elkaar geknald, gewoon de ballen afgedraaid, dat ging echt zo ver! Hij is gewoon gecastreerd waar ie bij stond. Het was echt gewoon tragisch. Het meest tragische was dat ie zich van de manager opeens moest gaan profileren en dingen naar zich toe trekken enzovoorts en het is juist altijd al een solist geweest. Dus daar kon ie natuurlijk geen bal van dus toen werd ie aangevallen dat ie te agressief was maar ik snap die man wel hij zat gewoon helemaal klem. Dan heb ik zoiets van, dan manage je toch zo’n man in paniek!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCRIPT 4 Verwarring zaaien

voorzitter – Dan is hierbij de agenda vastgesteld. Oh, mevrouw van Zeist?

raadslid – Meneer de voorzitter, ik heb misschien iets gemist, maar ik heb nog een aanvulling op nummer 36.

voorzitter – Maar dat is geen ingekomen stuk.

raadslid – Nee het gaat me om punt 4. Stuk 36. Heeft niks met agendapunt 36 te maken.

voorzitter – Wacht even, u brengt me nu even in verwarring. Dus u stelt voor om ingekomen stuk 36 van agendapunt 4- Ja, wat wilt u daarmee dan doen precies?

raadslid – Naar de commissie verplaatsen.

voorzitter – Welke commissie?

raadslid – De commissie EZ.

voorzitter – Goed, dan doen we dat. Ik zal de volgende keer iets langzamer zijn en mevrouw van Zeist zal proberen iets beter op te letten. Dan gaan we nu echt over naar het volgende agendapunt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCRIPT 1  In alle vrijblijvendheid suggereren dat iets je aan het hart gaat

[ Probeer een weifelende toon, langzaam, niet te luid, alsof je je gedachten uitspreekt. Kies wel je moment anders hoort niemand je. ]

Ik zie mezelf zeker ook een rol hebben in [pauzeer] hè? Dus [pauzeer] want hè, ik vind dit wel [pauzeer] hè?

[ Zoals het er hier staat lijkt het belachelijk maar u zult zien, u komt ermee weg: een bestuurder die vanuit het hart spreekt, zich werkelijk betrokken voelt! ]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCRIPT 2  Reactie op aantijging belangenverstrengeling van een medewerker

Het was een publiek geheim dat zij contact hadden, dat is al jaren zo, ook al gaf ik nooit toestemming voor dit contact. Bovendien wist ik er niks van; desgevraagd werd het contact immers ontkend. Ik weet trouwens niet precies over wie u het heeft?

Overigens geldt voor dit soort zaken een verjaringstermijn die al verstreken is.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCRIPT 3  Hoe ga je om met kritiek op je beleid?

[ Van onze eigen Freek Ossel, voorheen Wethouder Wijkaanpak Amsterdam ]

Hè, dat loopt heel goed en dat komt van de grond en dat gaat ook verder. En dat vind ik fijn.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++