terminologie

Top 20   Participatie Terminologie

1.     vitale coalities

2.     sociaal domein

3.     het Nieuwe participeren

4.     actieve bewoners

5.     lerende gemeenschap

6.     lonende participatie

7.     sociale cohesie

8.     gelijkwaardige partners

9.     de bewoner als producent

10.   bewonersondersteuning

11.   beïnvloedingsmodel

12.   alternatieve besluitvorming

13.   doorgaande leerlijnen

14.   investeren in bewegingen

15.   signalen uit de wijk

16.   intuïtieve verbindingen

17.   coördinerende kern

18.   duurzaam gemarginaliseerde bewoners

19.   uitgestroomde personen

20.   belanghebbenden en hun belangen

(i.s.m. Diane Elshout)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>