De maker

De Communicatie Makelaar is een initiatief van KARIEN VAN ASSENDELFT.

Taalkunstenaar Karien van Asendelft noteert al 15 jaar flarden van gesprekken die typerend zijn voor bepaalde groepen. Die gespreksfragmenten worden gearchiveerd in kaartenbakken en ingezet voor geluidsinstallaties, tekstwerken en locatietheater. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met de taal van ambtenaren. Zij zet artistieke methoden in om de communicatie en verstandhouding tussen burgers,  ambtenaren, bestuurders en professionals uit de praktijk bloot te leggen en te verbeteren en zo het Amsterdamse overheidsbeleid te beïnvloeden.

Communicatie Makelaar en Actief Burger in gesprek.

 2e Kracht van Oost conferentie 6 april 2011 Stadsdeelhuis Oost

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>