stadmaker

Uw Communicatie Makelaar is de 309e stadmaker van Pakhuis de Zwijger! Hoe maakt zij de stad?

Artikel in Nieuw Amsterdam #3 (pag 110-115) over een reis naar Berlijn in het kielzog van burgemeester Van der Laan: De Berlijn Express

Verslag van de conferentie Vertrouwen in de Stad #3 Pakhuis de Zwijger, 28 november 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>